Neophodno je da srpski jezik što pre postane zvanično samostalan i priznat jezik u Austriji

Predsednik Austrijskog saveza srpskog folklora (ASSF), Aleksandar Stanković, je ukazao na neophodno i što hitnije rešavanje statusa srpskog jezika u Austriji koji je i dalje zvanično deo veštačke tvorevine, takozvanog BHS jezika (bosanski/srpski/hrvatski).

“Srpski jezik u Austriji treba da  postane i zvanično priznat jezik u Austriji po principu reciprociteta, s obzirom da se u školama u Srbiji uče brojni drugi strani jezici kao izborni predmeti, kao i putem bilaterarnih sporazuma između Austrije i Srbije. Austrijske insititucije ne prepoznaju srpski jezik kao jedan, samostalni jezik, već ga one svrstavaju u BHS jezik koji se vodi kao jedini zvanični jezik za ljude koji govore srpski.

Neophodno je da srpski jezik što pre postane samostalan, ali i da postane izborni jezik u školama, tako da svako, ko želi da uči srpski jezik, može i u okviru redovne nastave to da učini, a ne samo kroz dopunske časove van školskog sistema. To možemo učiniti delovanjem u dva pravca: potrebno je da se, mi koji smo ovde u Austriji, aktivno zalažemo za to, ali, sa druge strane, u tome nam država Srbija može mnogo pomoći. Pre svega, da se kroz diplomatske napore zalaže za status srpskog jezika u Austriji, i drugo, da daje na raspolaganje literaturu i stručni kadar kako bi takav način učenja srpskog jezika mogao da se realizuje”, kaže Aleksandar Stanković, predsednik ASSF.

Podeli